Herringen bygdehus - Nilsmosætra - Hevelen

Skiløype i Vefsn

Turkart Helgeland Kart

Løypa prepareres i 2,5 m bredde, 2 klassiske spor

Fra Herringen bygdhus kjøres det løype. Dette løypenettet er knyttet sammen flere steder med Sjåmoen turløype.

herringløyper
Markert er løypa fra Herringen bygdehus. Blå strek er Sjåmoen turløype.
Turkart Helgeland