Hellfjellet

Post nr 5 i 2019

Fjelltrimmen Krevende tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold om vinteren.

Toppen av Hellfjellet kan nås fra flere utgangspunkt, her beskrives det man kan kalle «direkteruta»:
Kjør E‐6 nordover. Ca. 8 km fra Halsøy ta til venstre på veg skiltet Helfjell. Etter knappe 2 km, sving til høyre (Helfjell / Golfbane). Følg denne vegen ca. 2,5 km fram til anvist parkering. Gå vegen opp mellom husene og inn på traktorvegen. Hold til venstre i vegdelet. Følg så vegen/stia fram til Høglilao. Fortsett i nordvestlig retning over myra og ta så bjørkelia fatt. Det kan her lønne seg å holde litt til venstre for å unngå det tetteste krattet. Etter å ha kommet opp på fjellryggen, hold til høyre opp mot toppen (se kart). Utsikten mot fjord og fjell er spektakulær her oppe. Utfordring: Drei 360 grader – hvor mange geografiske stedsnavn klarer du?
Total distanse: 14 km

hellfjellet
Markert er «direkteruta»
Turkart Helgeland