Heggneset

Severdighet langs Nordlandsruta

Turkart Helgeland Enkel tur Kart Les mer Værmelding

Heggeneset er Hattfjelldals prosjekt i "Fotefar mot nord". 

En samisk skogsarbeidergård fra begynnelsen av 1900 tallet

Heggneset er en restaurert samisk skogsarbeidergard, hvor det eldste huset er fra 1924. Gården består av lafta stuehus med lafta stall på andre sida av en midtgang, lafta fjøs med skjelterbygd høysjå, do og vaskehus. Stua er en såkallt typestue fra Statens Skoger. Olav Klemetsen og Mathilde Fjellstad utviklet plassen fra 1938 utfra en skogsstue satt opp av Statens skoger. De som bodde her tilhørte "slitets folk". De livnærte seg av fløting, skogsarbeid og gardsdrift. Stedet ble fraflyttet i 1982.

Følg den merka Nordlandsruta ned og langs Skarmodalselva til du kommer til ei lang og kanskje litt skummel hengebru som du må over. Når du er trygt over på den andre siden følger du veien nordvestover ca 300 meter og fram til Heggneset.

heggneset
Følg Nordlandsruta fra Sagavegen til Heggneset.
samisk flagg
Turkart Helgeland