Hammarslian

Kulturminne på Helgelandskysten

Turkart Helgeland Middels tur Kart

Trappetrinnene i Hammarslian er et nyere tids kulturminne. Fra Tosenfjorden og opp til gården ”Hammarlia” er det bygd 450 trappetrinn i stein. Trolig ble trappa bygget på 1800-tallet. Selve gården er i dag en ødegård med hustufter og rydningsmurer. Trappetrinnene i Hammarslian er et sjeldent kulturminne og et betydelig byggverk.

Turen starter fra Fossheim og går til den nedlagte gården "Hammarlia" og videre ned de 450 trappetrinna til Tosenfjorden.

-605287618
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland