Grytfoten

Topptur på Helgelandskysten

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Værmelding

Den 1.019 meter høge Grytfoten er topp nummer to fra nord i fjellrekka De syv søstre.
Toppen er todelt og man bestiger den som ligger lengst ut nordvest.

Startpunktet er det samme som når man skal opp på Botnkrona lenger nord. Dette finner du når du kommer nordfra ved å ta av fra riksvei 17 retning Breimo like sør for Sandnessjøen.

Kommer du sørfra kjører du på Syv søstre-skilt fra Søvik i 6,1 kilometer. Drøyt 100 meter inn her finner du utgangspunktet for turen opp, som er kraftlagets bygg her på Breimo. Her tar du til venstre austover, og de første meterne er ruta sammenfallende med den opp til Botnkrona. Det er merket sti fra stasjonen, til venstre fra denne. Stia runder Elvåsen bak og går opp på sørlige del av Fjellsåsen, hvor de to rutene skiller lag. Skillet hvor du skal ta av til høyre til Grytfoten er godt merket (130 m.o.h.).

Du går sørvestover. Her er du så absolutt ikke i vanskelig terreng, men det er viktig å holde rede på hvor ruta er så det ikke blir rot i startfasen. Etter noen få meter på stia på åsen skal du ned til venstre på myra der, men gå der du ser ei tydelig merket sti. Videre går du over myra under i retning Skjæringen cirka, toppen sør for den du skal opp på. Når du her går over den lille elva og skal videre, er det viktig at du holder rede på merkingen. På grunn av at her er langt mellom steiner å merke på, og at myra her er så pass blaut at det ikke danner seg noen tydelig sti, må du passe på at du går rett. Ingenting er så ergerlig som å miste ei sti i startfasen.

Oppover fortsetter du først gjennom litt bjørkkratt, før det blir snauere. Kommet opp i rundt 185 meter, begynner du å se Lovund nord for Dønna, og på 340 meter er du oppe ved Krumman. Opp hit har det vært ei grei stigning. Stia fortsetter litt slakkere langs de to små vatnene som ligger her. På noen nyere kart står dette merket som Grytfotvatnet. Det er helt galt, og feilen er nå under oppretting i samarbeid med kommunen og Statens kartverk.

Passert vatnene begynner stigningen på ny. Opp på rundt 500 meter har du fått Trænstaven til venstre for Lovund, og Hestmannen har også meldt seg lenger nord. På 550 meter blir stigningen litt slakere, og 40 meter høgere omtrent ved elva, dreier stia austover og opp til venstre. På veien opp passerer man svalende kulper.

Videre oppover her blir det brattere etter hvert, men på 900 meter omtrent slakt oppover til venstre. Akkurat oppe her kan det være vanskelig å se merkinga hvis du går på våren og det ligger mye snø igjen. På et parti her kan det være rundt 100 meter mellom merkene da, men bare se deg rundt og søraustover. Du skal den veien du antagelig har mest lyst til å gå!

På 8-900 meters høgde begynner du å se over på den andre sida av fjellet i form av at Høyholmstindan i Vevelstad dukker opp først. På 930 meter er man oppe på aksla og har

fjord på begge sider. Når du går opp på toppen, holder stia seg litt til venstre. Også her kan det være noe vanskelig å se merker enkelte steder ved mye snø, men du skal rett opp. Over dette partiet er det en sving til høyre. Noen få meter med slak stigning, og du er der.

Med normal turform inne tar det rundt to og en halv time å komme seg opp.Ferden opp hit er ikke vanskelig, men det er en del partier med lange stigninger. Veien videre nordover til Botnkrona er merket austover i omtrent 950 meters høyde og går på sørsida i underkant av Grytfoten, som rundes. Skal du til Skjæringen holder du rett fram omtrent sørover når du går ned av Grytfoten. Litt småklyving opp og ned til å begynne med, men følger du merkinga bortover her, er det veldig greit å gå.

Grytfoten
Kartutsnitt over ruta/rutene
grytfoten
Bilde tilhører Alstahaug kommune - Tatt av Inge Ove Tysnes
grytfoten sett fra veiskillet
Grytfoten sett fra veiskillet - Bilde tilhører Alstahaug kommune - Bilde tatt av Inge Ove Tysnes
grytfot
På veien opp - Bilde tilhører Alstahaug kommune . Bilde tatt av Inge Ove Tysnes
Turkart Helgeland