Grane kommune

 

Grane kommune, 2017 kvadratkilometer, er den første kommunen du møter på i Nordland når du kommer sørfra langs E6. Totalt bor det ca 1500 innbyggere i Grane hvorav rundt 1 000 bor i kommunesenteret Trofors.

Innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark er ved Tomasvatn og Simskaret. Til Lomsdal/Visten nasjonalpark er Stavassdalen og Gåsvatn er de mest brukte innfallsportene fra Grane.

Trofors er et veimessig knutepunkt både nord-sør og mot innland og kyst. Senteret ligger gunstig plassert for store naturopplevelser med den mektige Børgefjell Nasjonalpark på den ene siden og Lomsdal/Visten Nasjonalpark på den andre. Det kjente Vefsna-vassdraget renner ved tettstedet i all sin velde nordover mot Mosjøen.

Grane er en typisk innlandskommune med mye skog, høyfjell, åser og et utall elver og vatn. Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Vindusprodusenten Norgesvinduet Svenningdal er hjørnesteinsbedriften med sine 90 ansatte.

Majavatn helt sør i Grane, er et av kjerneområdene for den sørsamiske befolkningen. Reindrift er således viktig for å bevare den særegne kulturen, samt at det gir arbeid og gode produlter av reinkjøtt.

Svenningdal er kjent for storvokst og frodig granskog - storgrana på Øvre Hjortskarmo sies å være Nord-Norges største i sitt slag. Gjennom Svenningdalen går E6 og jernbanen. Mye flott vassdragsnatur omed Scenningelva og vannen i sør.

Fiplingdal ligger øst i kommunen og er ei typisk fjellbygd. Herfra ser man tinderekka i Børgefjellet på sitt vakreste. Høyest ranger Kvigtind og Golvertind, nært innpå 1 700 meter over havet. I Fiplingdal finnes det skibakke med heistrekk og Børgefjellskolen.

I Grane, bygda nord i kommunen, ligger Nordlands nest største attraksjon, det vakre 17 meters høye fossefallet Laksforsen.

 

 

Tips en venn  Skriv ut