Garsmarka - Krutfjellet

Etappe av Nordlandsruta i Hattfjelldal

 • Underkategori:

  • Nordlandsruta
 • Lengde i km:

  • 18,4 km
 • Merking:

  • Vardet på fjellet, og sprayet i skogen
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Vår, sommer og høst
 • Parkering:

  • I begge ender av etappen
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Værmelding

Lettgått etappe i Nordlandsruta i Hattfjelldal.

Fin tur for store og små. 

Nordlandsruta er en sammenhengende vandringsrute som går gjennom hele Nordland fylke. Hattfjelldalsdelen av ruta starter ved Harvasstua i Susendalen og strekker seg 84 km nordover til kommunegrensen mot Hemnes. Merkinga kan være veldig variabel, men stort sett skal det være mulig å finne ruta. I skogen er det sprayet med rød (og blå) maling og over tregrensen er det vardet. Den kan være dårligst merket i skogsområder (nært veier og bosetninger i dalbunnene). Stien er som oftest godt synlig fra dalbunnen og opp på snaufjellet. Men når du kommer på snaufjellet forsvinner stien og du må fortsette etter merkinga. Sporloggen i turkarthelgeland.no er fysisk gått opp etter ruta, og er derfor nærmere virkeligheten enn slik den er tegnet inn på flere trykte kart
 
Denne lettgåtte delen av ruta starter ved gården Tverrelvnes, og etter litt stigning er du oppe på høyfjellet. Du passerer sør for den markante Pingele, -langs Holmvatnet og videre øst for Måsvatnet. Så videre nordover til Brundreinvatnet og til slutt litt nedover til den gamel tollstasjonen på Krutfjellet.
Det er store feil i de trykte kartene i langs denne av etappen, særlig langs Raudvasselva og ned til hengebrua, så det anbefales å bruke sporloggen for å finne riktig rute.
 
Tilrettelagt med hengebru over Raudvasselva.
 
Muligheter for overnatting i begge ender av etappen.
nordlandsruta3
Kartutsnitt over ruta
0410 Måsvatnet like ved Nordlandsryta
Mange teltplasser langs Nordlandsruta, -her ved Måsvatnet (foto: Gunder Garsmark)
Turkart Helgeland