Fotturer

Navn Gradering Type Kommune
Almen gapahuk
middels
Gapahuk
Vefsn
Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie
middels
Tursti
Vefsn
Urdfjellet
enkel
Tursti
Dønna
Storøyodden
enkel
Tursti
Alstahaug
Markvollkulpen
enkel
Badeplass
Alstahaug
Novika
enkel
Gapahuk
Alstahaug
Hubul
middels
Tursti
Leirfjord
Dølo rasteplass
enkel
Interessepunkt
Vefsn
Andåsskardet rasteplass
enkel
Interessepunkt
Vefsn
Storhaugvika
middels
Tursti
Leirfjord
Aursletta
Velg gradering...
Opplevelsesturisme
Vevelstad
RV 78 rundt Åsmulen
enkel
Ferdselsveier
Vefsn
Gjelåsen
middels
Tursti
Vefsn
Nakken
krevende
Topptur
Vefsn
Hatten
krevende
Topptur
Vefsn
Norgefararleden
megetkrevende
Ferdselsveier
Hattfjelldal
Øyøra nærturområde
middels
Område
Vefsn
Ranfloget
middels
Topptur
Leirfjord
Bjørnsøya tursti
enkel
Tursti
Dønna
Elvestien
enkel
Tursti
Vefsn
Folkesti i Herringen
enkel
Tursti
Vefsn
Baågneset
middels
Vefsn
Kippermoen rundt
enkel
Vefsn
Bruengtjønna
middels
Tursti
Vefsn
Kersti Marjafloget
middels
Tursti
Vefsn
Gåstjønna og Bjørns plass
enkel
Tursti
Grane
Rundkjøringa
enkel
Tursti
Vevelstad
Langvatnet i Kvalforsmarka
middels
Tursti
Vefsn
Andåsfossen gamle kraftstasjon
enkel
Severdighet
Vefsn
Bruskardet
enkel
Interessepunkt
Grane
Småbergan
enkel
Tursti
Vefsn
Skålvær kultur og natursti
enkel
Tursti
Alstahaug
Sommarmarka
middels
Tursti
Vefsn
Bjørnåsen
enkel
Tursti
Vefsn
Båfjelldalen
middels
Ferdselsveier
Grane
Granesetra
middels
Severdighet
Grane
Høyholmstindan
krevende
Topptur
Vevelstad
Kvannlia
middels
Tursti
Vevelstad
Langkilen
middels
Tursti
Vevelstad
Lihauet
krevende
Topptur
Leirfjord
Blårapopynten
krevende
Topptur
Vefsn
Skardvatnet
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Grønhatten
middels
Topptur
Sømna
Gravfjellet
middels
Topptur
Sømna
Hjartfjelltinden
megetkrevende
Topptur
Hattfjelldal
Heimerenget
enkel
Tursti
Vefsn
Kaktinden
middels
Topptur
Sømna
Olderbakkfjellet
middels
Topptur
Bindal
Krumfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Skogfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Seljemarkfjellet
middels
Topptur
Sømna
Tosfjellet/Njueniesvaerie
krevende
Topptur
Grane
Kvennlitinden
krevende
Topptur
Grane
Kjerringtinden
krevende
Topptur
Grane
Hildringsfjellet
krevende
Topptur
Bindal
Langfjorden til Breivatnan
krevende
Rute uten sti
Brønnøy
Nedresvanvatnet
krevende
Fiskeplass
Brønnøy
Heiaveien
enkel
Tursti
Bindal
Heimaåsen
enkel
Tursti
Bindal
Fuglstadfjellet
krevende
Topptur
Bindal
Eidskaret
enkel
Severdighet
Brønnøy
Vandalsvikfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Holm Kulturminneløype
enkel
Tursti
Bindal
Smalfjellet
krevende
Rute uten sti
Grane
Tv-masta
enkel
Tursti
Bindal
Kjærlighetsstien
enkel
Tursti
Bindal
Dønnes natur og kultursti
enkel
Tursti
Dønna
Tønna
middels
Tursti
Bindal
Hammarslian
middels
Severdighet
Brønnøy
Finnvika
enkel
Gapahuk
Vefsn
Kvernhuset
enkel
Severdighet
Sømna
Rødbergan
enkel
Severdighet
Sømna
Smalvatnet til Børgefjell
middels
Tursti
Grane
Vassbygda
middels
Tursti
Brønnøy
Dolstadåsen nærturområde
middels
Område
Vefsn
Kulstad- og Hjartåsen nærturområde
middels
Mosåsen nærturområde
middels
Område
Vefsn
Gapahuken
enkel
Gapahuk
Vevelstad
Grandalsbekken
enkel
Tursti
Vefsn
Bortigarden
enkel
Gapahuk
Vefsn
Eiteråga
enkel
Hengebru
Vefsn
Kvervet turløype
enkel
Tursti
Brønnøy
Dønneslia
middels
Tursti
Brønnøy
Storholten
enkel
Interessepunkt
Grane
Blankjønna
enkel
Tursti
Vefsn
Skardvatnet
middels
Tursti
Vefsn
Fjellskardtjønna
middels
Tursti
Vefsn
Nævervegsætra
enkel
Tursti
Vefsn
Risryggen
krevende
Rute uten sti
Grane
Granefjellet/Gaajsvearnga
krevende
Rute uten sti
Grane
Nord-Herøy
enkel
Tursti
Herøy
Husvær tursti
middels
Tursti
Herøy
Prestøya rundt
enkel
Tursti
Herøy
Austholmodden
enkel
Tursti
Herøy
Staulen
enkel
Herøy
Solheim rundt
enkel
Herøy
Indre Øksningan
middels
Tursti
Herøy
Ytre Øksningan rundt
middels
Tursti
Herøy
Øvre Ravatnet
enkel
Tursti
Vefsn
Steinholmen - Leirvika
megetkrevende
Rute uten sti
Vefsn
Vistnesodden - Strand
megetkrevende
Rute uten sti
Vevelstad
Lakselvvatnet til Sætra
enkel
Tursti
Vevelstad
Storvatnet/Langvatnet
krevende
Fiskeplass
Brønnøy
Bæråsen/Gyørte
middels
Tursti
Grane
Jillehtje
krevende
Topptur
Grane
Sandvikbakken til Bønå
megetkrevende
Rute uten sti
Vefsn
Tyskenghatten
krevende
Topptur
Bindal
Romsskåla
krevende
Topptur
Bindal
Jøtulfjellet
megetkrevende
Rute uten sti
Bindal
Middagsfjellet
middels
Topptur
Bindal
Øyrtinden
middels
Topptur
Brønnøy
Fagerlitinden
enkel
Topptur
Brønnøy
Kvennhatten
middels
Topptur
Brønnøy
Måsvasstinden
krevende
Topptur
Grane
Holmvassåsen
enkel
Topptur
Grane
Snøfjelltinden
megetkrevende
Topptur
Vevelstad
Langvatnet
krevende
Tursti
Brønnøy
Tunellmarsjen
megetkrevende
Rute uten sti
Leirfjord
Rundtur på Solfjellet
krevende
Topptur
Dønna
Ursdalen
enkel
Tursti
Vefsn
Tosbotn til Breivatnan
krevende
Tursti
Brønnøy
Kalvberghaugen
enkel
Tursti
Alstahaug
Nubban på Solfjellet
middels
Topptur
Dønna
Pængstein
middels
Severdighet
Dønna
Bønå til Sørvassdalen
krevende
Tursti
Vevelstad
Eiterådalen til Lomsdalen
megetkrevende
Rute uten sti
Vefsn
Stavassgården til Elgviddvatnet
megetkrevende
Rute uten sti
Grane
Vistkjerringa/Væstangåmma
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Eiterådalen til Elgviddvatnet
megetkrevende
Rute uten sti
Vefsn
Leinesrunden
middels
Tursti
Leirfjord
Låvongrunden
middels
Tursti
Leirfjord
Tømmervikåsen
enkel
Tursti
Leirfjord
Remman
enkel
Tursti
Leirfjord
Bruneset
enkel
Tursti
Leirfjord
Kløven
middels
Tursti
Leirfjord
Nylandsvatn
middels
Ville Visten
Velg gradering...
Opplevelsesturisme
Vevelstad
Klampen
krevende
Topptur
Leirfjord
Reinesaksla
middels
Topptur
Leirfjord
Høgtuva
krevende
Topptur
Leirfjord
Borgen
middels
Severdighet
Leirfjord
Veten
krevende
Topptur
Leirfjord
Storvegskardet
krevende
Ferdselsveier
Grane
Mosjøen Camping - Moldfaråsen
middels
Tursti
Vefsn
Vennestien
enkel
Tursti
Herøy
Stortinden (Hundåla)
middels
Topptur
Vefsn
Langvatnet ved Stavassveien
enkel
Fiskeplass
Grane
Storvassfjellet/Stoerrevaerie
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Klebersteinbruddet
middels
Severdighet
Vefsn
Eiterådalen til Nedre Grunnvatnet
megetkrevende
Rute uten sti
Vefsn
Litjenget - Stortjønna
middels
Tursti
Vefsn
Litjenget - Finnhaugen - Øvre Urdvatnet - Bjørnålisetra
krevende
Tursti
Vefsn
Litjenget - Langjordsetra - Bjørnålia - Bjørnålisetra
krevende
Tursti
Vefsn
Litjenget - Finnhaugen - Langvatnet
krevende
Tursti
Vefsn
Øyfjellet - fra Vikdalen
krevende
Topptur
Vefsn
Sivertgården til Varntresk
middels
Ferdselsveier
Hattfjelldal
Vistmannen/Væstangobpe
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Mosjøen Camping - Halsåsgjota
middels
Tursti
Vefsn
Jamtfjellvegen
megetkrevende
Ferdselsveier
Vefsn
Nelleveien
krevende
Ferdselsveier
Leirfjord
Holmvatnet/Såaloejaevrie
krevende
Tursti
Grane
Klubbvatnan
middels
Tursti
Vefsn
Sørvassdalen/Searvoesvuemie
krevende
Gamme
Vefsn
Mosjøen torg til Pålgården park
enkel
Tursti
Vefsn
Tuva på Pilfjellet
middels
Topptur
Grane
Hagen
enkel
Tursti
Dønna
Bukksfjellsrøysa
middels
Severdighet
Hattfjelldal
Panorama
enkel
Tursti
Vefsn
Tårnet
enkel
Tursti
Vefsn
Litlfjellet
middels
Topptur
Grane
Kulturlandskapsstien på Tjøtta
enkel
Tursti
Alstahaug
Brennsla
middels
Topptur
Leirfjord
Guevtelsjaevrie
middels
Tursti
Hattfjelldal
Nonstjønna
middels
Tursti
Hattfjelldal
Veabakkan
enkel
Tursti
Bindal
Heia
enkel
Topptur
Bindal
Maraftashaugen
enkel
Topptur
Bindal
Jenshola
enkel
Naturfenomen
Bindal
Blåfjellstua
enkel
Utleiehytte
Bindal
Melkartuva
middels
Topptur
Bindal
Markahornet
krevende
Topptur
Bindal
Kula
krevende
Topptur
Bindal
Andåsskardet
enkel
Ferdselsveier
Vefsn
Åkvikfjellet
enkel
Topptur
Bindal
Dempa
middels
Tursti
Grane
Kvigtinden
megetkrevende
Topptur
Grane
Stemtjønna
enkel
Tursti
Vefsn
Grøvfjellet ("Tusenmeteren")
krevende
Topptur
Vefsn
Vassås kulturminneløype
enkel
Tursti
Bindal
Åkvikfjellet
middels
Topptur
Dønna
Vikerfjellet
enkel
Topptur
Brønnøy
Krongelvatnet
krevende
Gamme
Vevelstad
Langøra
enkel
Badeplass
Vefsn
Hatten
enkel
Topptur
Vefsn
Svartåstjønna
enkel
Tursti
Bindal
Kommelåsen
enkel
Topptur
Bindal
Dårtindtraversen
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Jamtfjelltinden
krevende
Topptur
Vefsn
Simsøyvatnet
middels
Tursti
Leirfjord
Hjartåsen
enkel
Tursti
Vefsn
Mosåsen
enkel
Tursti
Vefsn
Bålskardlivatnan
krevende
Tursti
Leirfjord
Osen - Kolbeinvik
enkel
Tursti
Alstahaug
Ramnflåget
enkel
Tursti
Alstahaug
Fjellsåsmyra
enkel
Tursti
Alstahaug
Breimo - Fjellsåsmyra
enkel
Tursti
Alstahaug
Fjellsåsen - Elvåsen
enkel
Tursti
Alstahaug
Åsen
enkel
Tursti
Alstahaug
Klubben - Søvikskaret
enkel
Tursti
Alstahaug
Stokkaskaret
enkel
Topptur
Alstahaug
Gammo - Austbø
enkel
Tursti
Alstahaug
Lauvøyhatten
enkel
Tursti
Alstahaug
Skiløperen
enkel
Tursti
Alstahaug
Røyfjellet
middels
Topptur
Alstahaug
Hestøy - Blomsøy
enkel
Tursti
Alstahaug
Tømmervika - Valneset
enkel
Tursti
Alstahaug
Tjøtta
enkel
Tursti
Alstahaug
Kleivskaret – Stokkaskaret
enkel
Tursti
Alstahaug
Kongshaugen – Haugsneset
enkel
Tursti
Alstahaug
Planteskolen
enkel
Tursti
Alstahaug
Sommarfjellet
middels
Topptur
Hattfjelldal
Stortuva
middels
Tursti
Herøy
Stortind(breitind)
krevende
Topptur
Alstahaug
Hamnfjellet
middels
Tursti
Vevelstad
Kvasstind
krevende
Topptur
Alstahaug
Tvillingan
krevende
Topptur
Alstahaug
Skjæringen
krevende
Topptur
Alstahaug
Botnkrona
krevende
Topptur
Alstahaug
Grytfoten
krevende
Topptur
Alstahaug
De syv søstre
megetkrevende
Topptur
Alstahaug
Stortoven
krevende
Topptur
Leirfjord
Vikerheia
enkel
Topptur
Brønnøy
Ausen - Auslia
middels
Tursti
Vevelstad
Tøymvasshytta
krevende
Åpen hytte
Vevelstad
Svartvassheia
megetkrevende
Åpen hytte
Vevelstad
Holmen gård til Holmfjellet
middels
Tursti
Vefsn
Norges midtpunkt
megetkrevende
Severdighet
Vefsn
Vardehaugen / Durmålshaugen
enkel
Topptur
Vefsn
Marsøra
enkel
Tursti
Vefsn
Strandpromenaden i Mosjøen
enkel
Tursti
Vefsn
Nedre Ravatnet til Grøftlibekken
middels
Tursti
Vefsn
Skaland Naturbarnehage til Jomfruremma
middels
Tursti
Vefsn
Skalandsåsen
middels
Topptur
Vefsn
Røsdalen
middels
Ferdselsveier
Vefsn
Bygdaskardet
enkel
Tursti
Vefsn
Svarttjønna - fra Bergsnevet
enkel
Tursti
Vefsn
Storveten - fra Søfting
middels
Topptur
Vefsn
Storveten - fra Rokåsen
middels
Topptur
Vefsn
Kveldstuva på Blåfjellet
krevende
Topptur
Vefsn
Øydalen til Middagseidklumpen
krevende
Rute uten sti
Vefsn
Øydalen til Høglivatnet
krevende
Tursti
Vefsn
Skiveskuret på Blåfjellet
middels
Åpen hytte
Vefsn
Nerfjelldalen - fra Dalan
enkel
Tursti
Vefsn
Tømmeråsen - fra Dalan
enkel
Tursti
Vefsn
Markåsen
middels
Topptur
Vefsn
Øydalen
middels
Ferdselsveier
Vefsn
Litjådalen
middels
Tursti
Vefsn
Kulpen
middels
Tursti
Vefsn
Andaktshola
enkel
Tursti
Vefsn
Tuvlimannen - fra Rokåsmyra
middels
Tursti
Vefsn
Øyfjellet - opp Øydalen
krevende
Topptur
Vefsn
Øyfjellet - opp Trongskaret
krevende
Topptur
Vefsn
Lukttinden
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Murfjellet
enkel
Topptur
Vefsn
Tennvatnet til Gåstjønna
middels
Tursti
Vefsn
Høgaksla
middels
Topptur
Vefsn
Svalvatnet til Svartvatnet gård
middels
Tursti
Vefsn
Trimkassen ved Krokvatnet
middels
Rute uten sti
Vefsn
Svarttjønnfjellet
middels
Topptur
Vefsn
Sjøbergmarsjen
krevende
Tursti
Vefsn
Lia til Tustervatnet
krevende
Ferdselsveier
Vefsn
Almdalsveien
krevende
Ferdselsveier
Vefsn
Vikdalsmarsjen
krevende
Ferdselsveier
Vefsn
Vikdalen til Dimmeldalen
krevende
Ferdselsveier
Vefsn
Øydalen til Fjellskardtjønna
krevende
Ferdselsveier
Vefsn
Tverrådalen til Sørvassdalen
krevende
Tursti
Vefsn
Oladalshytta
middels
Severdighet
Vefsn
Tverrådalen til Lavatnet
krevende
Tursti
Vefsn
Lavasshytta
krevende
Utleiehytte
Vefsn
Linken / Kappfjellet
krevende
Topptur
Grane
Almvatnet rundt
middels
Tursti
Grane
Tjuvhålforsen
middels
Tursti
Grane
Dalmoen til Langvatnet
enkel
Tursti
Grane
Kvannholet
enkel
Naturfenomen
Grane
Lisetra
middels
Severdighet
Grane
Granefjellet
krevende
Topptur
Grane
Hovøya til Tverrøya
enkel
Tursti
Brønnøy
Nevernes til Vassenget
enkel
Tursti
Brønnøy
Brattåsen rundt
enkel
Tursti
Brønnøy
Sausvatnet til Tosbotn
krevende
Tursti
Brønnøy
Aungrenda Rundt
middels
Tursti
Brønnøy
Torghatthullet
middels
Tursti
Brønnøy
Tosbotn til Godvatnet
middels
Tursti
Brønnøy
Lomsdalen til Grunnvatnet
middels
Rute uten sti
Brønnøy
Børjøra til Lomsdalen
middels
Tursti
Brønnøy
Torghatten
middels
Topptur
Brønnøy
Ødegårdsløpet
krevende
Tursti
Brønnøy
Skomovikvatnan
enkel
Tursti
Brønnøy
Torghatten rundt
middels
Tursti
Brønnøy
Vikerfjellet rundt
enkel
Tursti
Brønnøy
Klubben rundt
enkel
Tursti
Brønnøy
Tosbotn til Bjørnstokkvatnan
krevende
Tursti
Brønnøy
Mosfjell
middels
Topptur
Brønnøy
Ramntinden sør
middels
Topptur
Brønnøy
Klimpen til Kvervet
krevende
Tursti
Brønnøy
Grønlihalsen fra Kvervet
krevende
Topptur
Brønnøy
Brønnøysund lysløype
enkel
Lysløype
Brønnøy
Flyplassen rundt
enkel
Tursti
Brønnøy
Svarthopen
enkel
Tursti
Brønnøy
Tilremsvågen til Mosheimvikran
enkel
Ferdselsveier
Brønnøy
Tilremshatten
middels
Topptur
Brønnøy
Høynesdalen
middels
Tursti
Vefsn
Sørgården til Lia
middels
Tursti
Vefsn
Gamle Hundålvei
middels
Ferdselsveier
Vefsn
Gamle Ørvei
middels
Ferdselsveier
Vefsn
Husvika gruver
enkel
Severdighet
Vefsn
Langdalen
middels
Tursti
Vefsn
Klubbfjelltjønnhytta
middels
Åpen hytte
Grane
Øyøra til Høglivatnet
krevende
Tursti
Vefsn
Ramntinden nord
middels
Topptur
Brønnøy
Gåsheia - Salbuhatten - Kjølsfjellet - Guromannen - Gåsheia
middels
Tursti
Brønnøy
Salbuhatten
middels
Topptur
Brønnøy
Høgli bru til Høglilao
enkel
Tursti
Vefsn
Storfjellet
krevende
Topptur
Vefsn
Kvervet lysløype
enkel
Lysløype
Brønnøy
Trælneshatten
middels
Topptur
Brønnøy
Sæterfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Hornstinden
middels
Topptur
Vevelstad
Hilstad lysløype
middels
Lysløype
Brønnøy
Kjølsfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Guromannen
middels
Topptur
Brønnøy
Ryptinden fra Røyrmarka
middels
Topptur
Sømna
Kjørsvikfjellet
krevende
Topptur
Sømna
Bjørufjellet
middels
Topptur
Sømna
Holmshatten
krevende
Topptur
Bindal
Litlfjellet
krevende
Topptur
Vefsn
Øyfjellgrotta
krevende
Naturfenomen
Vefsn
Stillelva
enkel
Tursti
Bindal
Hellfjellet
krevende
Topptur
Vefsn
Nilsfjellet
middels
Topptur
Vefsn
Arvid Svelis minnestøtte
enkel
Severdighet
Brønnøy
Nilsmosætra
enkel
Åpen hytte
Vefsn
Tørresfjellet
krevende
Topptur
Vefsn
Baåsen
enkel
Topptur
Vefsn
Honggardsåsen
middels
Topptur
Vefsn
Valtinden
krevende
Topptur
Vefsn
Heilhornet
krevende
Fjellsenden
krevende
Topptur
Vefsn
Stavassgården til Krigsminnemerket
middels
Tursti
Grane
Gamle Stavassvei
middels
Ferdselsveier
Grane
Hallvardtinden
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Rintelen
middels
Topptur
Vefsn
Storklumpen
megetkrevende
Topptur
Grane
Stavassdalen
middels
Tursti
Grane
Stavassetra
middels
Åpen hytte
Vefsn
Brurskanken
megetkrevende
Topptur
Vefsn
Ølløvtuva
krevende
Topptur
Vefsn
Tolvtuva
krevende
Topptur
Vefsn
Litlvasshytta
middels
Utleiehytte
Vefsn
Simskardet til Børgefjell
enkel
Tursti
Grane
Tomasvatnet til Børgefjell
krevende
Tursti
Grane
Famnvatnet - og nordover
krevende
Nordlandsruta
Hattfjelldal
Krutfjellet - Famnvatnet
krevende
Nordlandsruta
Hattfjelldal
Garsmarka - Krutfjellet
krevende
Nordlandsruta
Hattfjelldal
Harvasstua - Unkervatnet
krevende
Nordlandsruta
Hattfjelldal
Unkervatnet - Garsmarka
krevende
Nordlandsruta
Hattfjelldal
Selhornet fra Røssåga
middels
Topptur
Vefsn
Selhornet
krevende
Topptur
Vefsn
Brundreinvatnet
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Fisklausvatnet
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Ranserbua
megetkrevende
Åpen hytte
Hattfjelldal
Bukksvatnet
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Den gamle Susendalsvegen
enkel
Ferdselsveier
Hattfjelldal
Storvollen til Børgefjell
middels
Øyum til Børgefjell
middels
Tursti
Hattfjelldal
Oksvollen til Børgefjell
middels
Tursti
Hattfjelldal
Tiplingan skogstue
middels
Utleiehytte
Hattfjelldal
Vågvatnet
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Fisklausvatnet i Ørjedalen
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Pantdalssetra
middels
Severdighet
Hattfjelldal
Skardmodalselvsrøysa
middels
Severdighet
Hattfjelldal
Paradiset
middels
Tursti
Hattfjelldal
Raudvatnet
middels
Tursti
Hattfjelldal
Harvassdalen
middels
Ferdselsveier
Hattfjelldal
Dalfjellet
middels
Topptur
Vevelstad
Hilstadfjellet
middels
Topptur
Brønnøy
Hilstadfjellet
middels
Åpen hytte
Brønnøy
Jetnehaken
middels
Topptur
Hattfjelldal
Krystallhaugen
middels
Severdighet
Hattfjelldal
Finnburet
enkel
Severdighet
Hattfjelldal
Kniriknollen
middels
Topptur
Hattfjelldal
Skinnfjellet
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Krutfjellet
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Kjerringtinden
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Durmålsfjellet
middels
Topptur
Hattfjelldal
Heggneset
enkel
Severdighet
Hattfjelldal
Nerlifjellet
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Hatten
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Storburstinden
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Bingkele/Pingkele
krevende
Topptur
Hattfjelldal
Øverelsvatnet
enkel
Fiskeplass
Hattfjelldal
Hjeltfjellvatnet
middels
Tursti
Hattfjelldal
Båttjønnhytta
megetkrevende
Åpen hytte
Hattfjelldal
Gryttinden
middels
Topptur
Hattfjelldal
Øvre Kløpptjønna
enkel
Tursti
Hattfjelldal
Gamle Ruderåsvegen
enkel
Ferdselsveier
Hattfjelldal
Hattfjellforsen
enkel
Tursti
Hattfjelldal
Kroktjønna
enkel
Tursti
Hattfjelldal
Daningen
middels
Fiskeplass
Hattfjelldal
Vettfjellet fra sør
middels
Topptur
Alstahaug
Steinalderstien
enkel
Tursti
Vega
Vettfjellet
middels
Topptur
Alstahaug
Floaksla
middels
Tursti
Vega
Kolstadsjøen
enkel
Tursti
Vega
Vegsteinfjellet
enkel
Topptur
Vega
Kjulsveten
middels
Topptur
Vega
Vefsn-Anna-stua
enkel
Severdighet
Vega
Vardneset
enkel
Tursti
Vega
Vardefjellet fra Båthola
middels
Topptur
Vefsn
Holmvatnet rundt
enkel
Tursti
Vega
Sømnesfjellet
middels
Topptur
Sømna
Gløsen fra Grønmoen
middels
topptur
Sømna
Grønmoen til Kvernhusvatnet
enkel
Tursti
Sømna
Vardefjellet fra Ålbotsjorda
middels
Topptur
Vefsn
Horva
middels
Topptur
Leirfjord
Steinhytta
enkel
Åpen hytte
Grane
Gullsvågfjellet fra Åsen
middels
Topptur
Vega
Breivasstinden fra Bekkevoll
krevende
Topptur
Brønnøy
Elgviddvatnet
krevende
Rute uten sti
Grane
Igerøyfjellet fra Bø
middels
Topptur
Vega
Auslia fjellgård
middels
Åpen hytte
Vevelstad
Skarstadfjellet
krevende
Topptur
Bindal
Mulingen
middels
Topptur
Bindal
Kvitnesodden
middels
Topptur
Bindal
Vattafjellet (Otervikfjellet)
krevende
Topptur
Bindal
Litlhornet (Lisshornet)
krevende
Topptur
Bindal
Grønlihumpen
middels
Topptur
Vevelstad
Speilet
enkel
Tursti
Vevelstad
Olalikirka
enkel
Tursti
Vevelstad
Melkarsletto
enkel
Tursti
Vevelstad