Flyplassen rundt

Tursti i Brønnøysund friluftsområde

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • Ca 5,5 km
 • Tidsforbruk:

  • Ca 1 - 1 1/2 time
 • Merking:

  • Ikke merket
 • Sesong:

  • Hele året (ikke brøytet)
 • Parkering:

  • Ved Brønnøyhallen, Flyplassveien, Trælvikveien, Hovøy søndre
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Brønnøysund  friluftsområde er en idyllisk og lavtliggende strandflate, med små  øyer og små fjorder. Området preges av strandlinjer, jordbrukslandskap og flyplass. Friluftsområdet er Sør-Helgelands mest brukte. Knyttet til mange startsteder og derved nært til mange boområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Her nevnes tre rundturer (som kan kobles sammen med flere):

Flyplassen på Hovøya ble åpnet i 1968, og er godkjent som 1199 m rullebane. Beliggenheten sikrer at sammenhengende grønne områder i strandsonen har forblitt ubebygd, til stor glede for befolkningen.
 
Turen tar utgangspunkt i Brønnøyhallen, men kan starte mange steder. Stien følger både opparbeidet sti ved Svarthopen, og mer og mindre synlige naturtråkk på østsiden. Nord i området finnes flere stier (noe forvirrende), men man kan orientere seg mot flyplassen. Øst for flyplassen går man langs fjæra og forbi det nedlagte småbruket i Breivika. Sør for flyplassen og forbi Søndre Hovøy følger man traktorveg, og den grusede/asfalterte Hovøyvegen tilbake mot Svarthopen.
Svært populær tursti ved Brønnøysund, der nærhet til sjøen gir tidlig vår. Kalkrike klippestrender gir gode betingelser for bl.a. rødsildre (bot. Saxifraga opositifolia; lokalt: bergblomst), som er Nordlands fylkesblomst. Rødsildra er et hyggelig vårtegn og lyser opp i rødfioletter tuer i mars-april.
 
Mye å se på og oppleve langs ruta – variert plante-, fugle.- og dyreliv langs sjøen, ulike strender (berg/klipper/skjellsand), mangfoldig natur- og kulturlandskap, sauer på beite, fly i lufta, utsikt mot sjø og fjell, mulighet for små avstikkere.
flyplass1
Utsikt nordover: Deler av stien øst for flyplassen går over til dels grov fylling, som med jevne mellomrom vaskes ut av sjøen. Flyplassen t.v., Mofjellet og Andalshatten t.v., Guromannen t.h. (foto: Lill-Anita Horn)
flyplass2
Utsikt fra Breivika øst for flyplassen (fraflyttet på 1960-tallet) og sørover mot Torghatten. Våren kommer tidlig. (foto: Magnar Solbakk)
flyplassenrundt
Turkart Helgeland