Fjelltrimmen Vefsn

Postene for 2017 er nå satt ut. Vi minner likevel om at Fjelltrimmen er en barmarksaktivitet.

Post Postnavn (kartlink) Gradering M.o.h. Kartblad Posten er satt ut
15 Bjørnåsetra enkel 220 1926 IV Fustvatnet Ja
14 Lavatnet/Lavasshytta krevende 225 1826 I Mosjøen Ja
13 Rintelen (Drevvatn) middels 418 1927 III Elsfjord Ja
12 Kersti-Marjaflåget enkel 266 1926 IV Fustvatnet Ja
11 Stavassetra middels 335 1826 II Eiterådalen og 1926 III Trofors Ja
10 Kveldtuva (Blåfjellet) krevende 765 1927 III Elsfjord Ja
9 Badekulpen (Kulpen) enkel 210 1826 Mosjøen, 1926 IV Fustvatnet Ja
8 Klubbfjelltjønna / Glunhkienjaevrie middels 430 1926 IV Fustvatnet Ja
7 Brurskanken / Brovrese megetkrevende 1447 1926 IV Fustvatnet
6 Øvre Urdvatnet (Mosåsen) middels 420 1926 IV Fustvatnet Ja
5 Krokvatnet (Korgfjellet/Vesterfjellet) middels 500 1927 III Elsfjord Ja
4 Litjskardvatnet / Dårretjenjaevrie middels 394 1826 II Eiterådalen Ja
3 Litjfjellet på Øya enkel 221 1826 I Mosjøen Ja
2 Tolvtua / Dalvese krevende 831 1926 IV Fustvatnet Ja
1 Stortuva (Varden), Øyfjellet krevende 818 1826 I Mosjøen Ja

Registrering av besøkte poster gjør du ved å enten:

Skrive ut skjema som ligger nedlastbare nederst på denne sida

eller

Ved å registrere besøkene på skjema (samlet) via denne linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5y2xmiYjS-yo21Jr92WF9r5WUdjg4a2An-if31tYuRA-uQ/viewform

 

 

Vi vil igjen minne om at Fjelltrimmen i utgangspunktet er en barmarksøvelse der alle løyper som er inntegnet er ment å ferdes til fots på bar mark.
Skulle noen bli fristet til å besøke utsatte poster på snø, er det opp til den enkelte selv å innhente nødvendige opplysninger om evt. rasfare etc.

Vi minner om båndtvangen!

Gradering: Enkel, Middels, Krevende og Meget krevende

 

"Posten er satt ut" er merket av når følgende er klart:

  • Kassen er på plass

  • Boka er på plass

  • Parkeringsskilt er på plass

  • Veien til parkering er opptint og tørr nok for allminnelig bilferdsel

  • Ferdsel til kassen kan gjennomføres på tilnærmet barmark

Alle stier som er tegnet i kart til fjelltrimmen er beregnet for ferdsel på barmark.

Øyfjellet, Tolvtuva, Lavatnet, Kveldtuva og Brurskanken tas inn 10. september.

Øvrige poster tas inn 24. september. 

På alle poster er det satt opp kasser med registreringsbøker. Deltakerskjema er lagt ut følgende steder: Rådhuset, Kippermoen, Vefsn bibliotek, Helgeland Sparebank, MX-sport og på bokhandelen i Strandgata.

 

Krav til krus:

Barn, født 2002 eller senere: 6 turmål

Voksne mellom 15 og 70 år: 10 turmål   

De eldste trimmerene kan ta færre poster for å kvalifisere seg til krus:

Over 70 år: 8 turmål 

Over 80 år: 6 turmål

Krav til diplom:

Alle barn som har vært på minst 1 turmål og sendt inn skjema mottar Fjelltrimdiplomet.

Fra og med 2015 ble det kun laget diplomer til barn.

Vis naturvett:

Alle fjelltrimmere oppfordres til å ferdes med vett i naturen, husk at den er bare til låns

  • Hold hunder i bånd, husk båndtvang og plukk opp etter hunden

  • Vis hensyn ved parkering før turen starter slik at andre kommer fram

  • Lukk grinder og porter etter deg

  • Ikke gå i plantefelt eller over dyrka mark

  • Ta alltid med kart og kompass

Registreringsskjema på papir sendes/leveres Vefsn kommune, Enhet for folkehelse, Pb 560, 8651 Mosjøen innen 31. oktober 2017. 

Fjelltrimmen Vefsn i samarbeid mellom

Vefsn kommune, Enhet for folkehelse

Helgeland Sparebank

Brurskanken Turlag

Turkarthelgeland

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut