Fjelltrimmen Vefsn

Bøkene på Jamtfjelltinden og Granefjellet er nå tatt inn. Dersom du tar turen opp til en av disse turmålene før 11. september, er det likevel mulig å få registrert besøket ditt. Registrering foregår ved å informere Magne Krutnes ved besøk på Jamtfjelltinden og Svein Aarsnes ved besøk på Granefjellet. Ta gjerne kontakt via facebook i gruppene Brurskanken Turlag eller Fjelltrim Vefsn. Hvis du ikke har facebook, kan du sende sms til 95997576 (Svein Aarsnes). God tur!

 

Vi må igjen minne om at Fjelltrimmen i utgangspunktet er en barmarksøvelse der alle løyper som er inntegnet er ment å ferdes til fots på bar mark.
*Skulle noen bli fristet til å besøke utsatte poster på snø, er det opp til den enkelte selv å innhente nødvendige opplysninger om evt. rasfare etc.

Post Postnavn (kartlink) Gradering M.o.h. Kartblad Posten er satt ut
12 Kersti-Marjaflåget enkel 266 1926 IV Fustvatnet
11 Stavassetra middels 335 1826 II Eiterådalen og 1926 III Trofors
9 Badekulpen (Kulpen) enkel 210 1826 Mosjøen, 1926 IV Fustvatnet
8 Klubbfjelltjønna / Glunhkienjaevrie middels 430 1926 IV Fustvatnet
10 Jamtfjelltinden / Njaarkensnjurhtjie krevende 1193 1926 III Trofors / 1926 IV Fustvatn
6 Øvre Urdvatnet (Mosåsen) middels 420 1926 IV Fustvatnet
5 Krokvatnet (Korgfjellet/Vesterfjellet) middels 500 1927 III Elsfjord
4 Litjskardvatnet / Dårretjenjaevrie middels 394 1826 II Eiterådalen
2 Tolvtua / Dalvese krevende 831 1926 IV Fustvatnet
1 Stortuva (Varden), Øyfjellet krevende 818 1826 I Mosjøen
Årets Fjelltrim er mer eller mindre i gang. 
Vi må igjen minne om at Fjelltrimmen i utgangspunktet er en barmarksøvelse der alle løyper som er inntegnet er ment å ferdes til fots på bar mark.
Skulle noen bli fristet til å besøke utsatte poster på snø, er det opp til den enkelte selv å innhente nødvendige opplysninger om evt. rasfare etc.
Til slutt vil vi minne om båndtvangen.
 
Lykke til og god tur.
 
 
 

Gradering: Enkel, Middels, Krevende og Meget krevende

 

"Posten er satt ut" er merket av når følgende er klart:

 • Kassen er på plass

 • Boka er på plass

 • Parkeringsskilt er på plass

 • Veien til parkering er opptint og tørr nok for allminnelig bilferdsel

 • Ferdsel til kassen kan gjennomføres på tilnærmet barmark

Alle stier som er tegnet i kart til fjelltrimmen er beregnet for ferdsel på barmark.

Jamtfjelltinden tas inn 3. september.

Øyfjellet, Tolvtuva, Granefjellet og Kveldtuva tas inn 11. september.

Øvrige poster tas inn 25. september. 

På alle poster er det satt opp kasser med registreringsbøker.

 

Krav til krus:

 

Barn, født 2002 eller senere: 6 turmål

 

Voksne mellom 15 og 70 år: 10 turmål   

 

De eldste trimmerene kan ta færre poster for å kvalifisere seg til krus:

Over 70 år: 8 turmål 

 

Over 80 år: 6 turmål

 

 

Krav til diplom:

Alle barn som har vært på minst 1 turmål og sendt inn skjema mottar Fjelltrimdiplomet.

Fra og med 2015 ble det kun laget diplomer til barn.

 

Vis naturvett:

 • Alle fjelltrimmere oppfordres til å ferdes med vett i naturen, husk at den er bare til låns

 • Hold hunder i bånd, husk båndtvang og plukk opp etter hunden

 • Vis hensyn ved parkering før turen starter slik at andre kommer fram

 • Lukk grinder og porter etter deg

 • Ikke gå i plantefelt eller over dyrka mark

 • Ta alltid med kart og kompass

Registreringsskjema sendes/leveres Vefsn kommune, folkehelsekoordinator, Pb 560, 8651 Mosjøen innen 31. oktober 2016.

Fjelltrimmen Vefsn i samarbeid mellom

Vefsn kommune, Folkehelsekoordinator

Helgeland Sparebank

Brurskanken Turlag

Turkarthelgeland

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut