Fjellsenden

Topptur i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Værmelding Enkel tur
Fjellsenden (729 moh).

Sporloggen som ligger i kartet,- følger ikke sti, og den angir bare et forslag til rute.

Fjellsenden har vært post i fjelltrimmen for Vefsn, og den var da angitt som en middels til tung tur. Beskrivelsen var slik: "Parker i grustaket ved Torjordet (P-skilt). Følg pil fra veien. Følg stien opp gjennom skogen. Når du kommer ut av skogen oppå ei lita myr dreier du sørover opp på Torejordfjellet, gå over Langfredagsdalen ganske langt opp i dalen, fortsett opp på Fjellsenden."

Husk kart og kompass - god tur!
fjellsenden[1]
Kartutsnitt over adkomst til Fjellsenden
Turkart Helgeland