Fjellbekkmoen lysløype

Lysløype i Grane

Turkart Helgeland Kart
Lys må aktiveres med lysbryter ved siden av dør inn til klubbhus. Da blir lyset stående på til kl 21.
fjellbekkmoenlysløype
Turkart Helgeland