Engavatnet

Naturfenomen i Brønnøy

Turkart Helgeland Kart Les mer Værmelding

Vannet som enkelte ganger forsvinner i jorda, for å så komme tilbake - med fisk og det hele 

Engavatnet er et naturfenomen som er helt unikt i Norden og som tidligere har skapt både frykt og satt grå hår i hodet på forskerne.

Engavatnet er en innsjø som ligger i Brønnøy kommune i Nordland. Vatnet har ingen overflateutløp. Vatnet er ca 600 meter langt, og 120 meter bredt, på det bredeste. Største dybde er 7 meter. Innsjøen er kjent for å oppføre seg merkelig, ettersom vatnet med jevne mellomrom forsvinner helt. Sist sjøen forsvant, var i 2009, men den forsvant også i 1957, 1974, 1997, 2000 og 2002. Spesielle grunnforhold og grottesystemer som ligger under innsjøen skal være årsaken til at innsjøen forsvinner når grunnvannsnivået er lavt. I de siste årene har vatnet forsvunnet hyppigere enn tidligere.

Når vannstanden først begynner å minke kan det i løpet av dager eller timer forsvinne helt. Bergrunnen er kalkfjell, en bergart som gradvis løses opp av rennende vann slik at vannkabler og grotter kan bli dannet. I bunnen av det dypeste partiet ligger det en propp av kvist og mudder. Når vannstanden minker kan denne proppen delvis åpne seg. Under er det en kalkgrotte der fisken går den. Når vannstanden tar seg opp igjen, er også fisken tilbake, om enn noe redusert.

Ulike teorier er lansert og grotteforskere har vært og studert vatnet. Det kan tenkes at det er en slags ”vannlås” under Engavatnet. 

Bilde1
Målestang ved
engavatnet
Turkart Helgeland