Elvebakken til Andåsfossen gamle kraftstasjon

Bynær sykkeltur i Mosjøen

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Bynær sykkeltur til den gamle kraftstasjonen ved Andåsfossen (se turartikkel)

Turen starter ved Elvebakken og du føger merkinga for Rute 11 (E6 sør) til Øybrua, her tar du mot venstre og følger Rute 12 (Andås). Følg denne forbi Mosjøen Camping og over gangbrua til du kommer til bunnen av Andåsbakken, her tar du til høyre og følger Skjervstadvegen videre sør-/ østover helt fram til kraftstasjonen.

Det finnes flere parkeringsplasser langs denne ruta, så turen kan gjøres kortere hvis ønskelig.

Andåsfossen gamle kraftstasjon
Andåsfossen gamle kraftstasjon
Andåsfossen_sykkel[1]
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland