Elgviddvatnet

Lomsdal-Visten nasjonalpark fra Tosenfjellet

 • Underkategori:

  • Rute uten sti
 • Lengde i km:

  • 17 km (via Jordbruvatnet)/18,5 km (via Gåsvatnet)
 • Merking:

  • Nei
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Parkering:

  • På godt tilrettelagte parkeringsplasser på Tosenfjellet
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Værmelding Enkel tur

Denne turen følger ikke sti. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Via Jordbruvatnet: Start fra den store parkeringsplassen (kartlink) på Tosenfjellet (ca 1 km vest for åpninga av Tosentunnelen). Du får en lang og sammenhengende stigning opp Vesterfjellet, men når denne er unnagjort blir det rimelig greit terreng videre. Gå først til sørøstsida av tjønn 716 og fortsett nordover til østsida av Nedre Jordbruvatnet. Videre langs kanten av Nedre- og Øvre Jordbruvatnet og så nordover til målet på sørvestsiden av Elgviddvatnet. Dette turforslaget følger ikke sti/eller varding, du kan finne noen varder på østsiden av elva som renner ut av Nedre Jorbruvatnet ellers ingen.

Via Gåsvatnet/Sarvejællanjaevrie: Start fra parkeringsplassen (kartlink) som blir brukt til adkomsten til Gåsvatn skogstue (ca 7,5 km etter avkjørselen i Tosenkrysset). Følg skogsbilvegen oppover ca 1 km, så sti som går nordover til stikryss og fortsett i samme retninga. Det er delvis synlig rute til du kommer øst for tjønn 423. Fortsett langs Sarvejælla og drei så vestover nord for Gåsvasstinden og videre i samme retning ned mot Elgviddvatnet.

Ved Elgviddevatnet er det flere fine teltplasser oppe i elvedeltaet øst for vatnet. Statskog er grunneier, hvis du ønsker å prøve fisket i Elgviddvatnet.

Videre vandring:

 • Gå langs vestsia av Elgviddvatnet til utløpet og du kommer til den spektatulære Elgviddefossen (forslag til rute ligger i turkartet).
 • Fortsett videre nordover til Måsskardvatnan - Litlskardvatnet og ned i Sirijorda i Eiterådalen (se turartikkel).
 • Fortsett nordøstover i Langskardet og videre ned til Stavassgården (forslag til rute ligger i turkartet)
 • Nordvestover i Grunnvassdalen og til Nedre Grunnvatnet (forslag til rute ligger i turkartet)

Turforslagene som er beskrevet her, følger ikke stier, - så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

1529094090
Markert er turforslaget til Elgviddvatnet via Jordbruvatnet
481799814
Markert er turforslaget til Elgviddvatnet via Gåsvatnet
-858593915
Markert er turen videre til Elgviddefossen
Turkart Helgeland