Eiterådalen til Lomsdalen

Tur i Lomsdal-Visten nasjonalpark fra Sirijorda

Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart Enkel tur

Denne turen følger ikke sti. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Start fra snuplassen ved Stormoio og følg den bratte stien langs Trolldalsbekken og videre på sti/varder til sørsida av Småtjønna. Følg i ryggen (parkgrensen) sørover og drei så vestover (på nordsida av Sirijordaksla) og videre mot Vistkjerringa. Fortsett sørvestover mellom Vistkjerringa og Litlskardtinden og ned mot Henrikdalen og videre sørover til Lomsdalen.

I den foreløpige rapporten om vardinga i Lomsdal-VIsten/Njaarke sies det at det er noe ny varding opp mot Vistkjerringa fra den gangen toppen var fjelltrimpost.

Videre vandring:

Turforslaget som er beskrevet her, følger ikke sti, så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

738421227
Markert er turforslaget
Tosbotn-Mosjøen 101
Vistkjerriga sett fra sør (foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 091
Litlskardvatnet i forgrunnen, med Kvitfjellet bak (foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 068
Fra Geehpjaevrie og sørvestover (foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 064
Geephjohke (foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 058
Henrikdalen (foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 047
Far etter fedrane i Lomsdalen (foto: Halvard Fiskevold)
Turkart Helgeland