Dolstadåsen nærturområde

Nærturområde til Mosjøen

  • Underkategori:

    • Område
  • Sesong:

    • Hele året
Turkart Helgeland Middels tur Kart

I og rundt Mosjøen finnes et mylder av turmuligheter, tilrettelagt turveger, merka og umerka stier og områder med villmarkspreg.

Dolstadåsen sammen med Halsåsen i nord og Andåsåsen i sør er åsene som avgrenser Mosjøen mot øst. Området strekker seg fra Andås i sør til Breimoen i nord.

Dolstadåsen har flere kilometer med tråkk, turstier, traktor-  og skogsbilveger. I tillegg finnes det flere utsiktspunkt (de to mest populære er "Panoramaog "Tårnet"), rasteplasser, benker og gapahuker.

Det er flere innfallsporter til området. Fra vestsiden (eller bysiden) kan du komme deg inn i området fra Hamarheim, Vallia og Dambekkvegen. Fra nordsiden kommer du inn i området fra Snevegen, Breimoen og Ollmoen, og fra sørsiden kommer du deg inn fra Andås. I tillegg er det flere muligheter til å komme seg inn i området fra Markabygda, som ligger på baksiden av Dolstadåsen (sett fra byen).

Hovedstiene i nærturområdet er merket med turskilt. Det er i 2015 satt opp i overkant av 180 skilt i området.

Dolstadåsens venner er en stiftelse som har et spesielt fokus på tilrettelegging i nærturområdet, samt rydding av stier, klopping og arrangement knyttet til nærturområdet.

For at området skal være attraktivt for alle besøkende, ber vi deg om å ta del i vedlikeholdet gjennom å ta med deg ditt eget søppel, plukke opp etter hunden og ta hensyn til andre turgåere.

Flere turforslag i Dolstadåsen nærturområde:

Turkart Helgeland