Dempa

Turområde i Grane

Turkart Helgeland Middels tur Kart Værmelding

Området befinner seg umiddelbart øst for E6 og sør for Austervefsna ved Trofors sentrum.

Tilsammen består Dempa av over 7 km med merka tursti og turvei. Statskog er største grunneier i området, og har i samarbeid med tiltakshavere godkjent alle tiltakene. Øvrige grunneiere har også gitt tillatelser. Å tegne grunneieravtale er en trygghet både for allmennheten, men også for grunneiere. Slik kan trafikken kanaliseres i større grad, og begge parter har en avtale å forholde seg til dersom man ønsker endringer. I tillegg kan det lettere kanaliseres midler til vedlikehold av stien gjennom spillemiddelordningene.

Kråtjønna har tilrettelagt fiskeplass, og oppbygd gapahuk.
Storholten er Trofors' nærmeste utsiktspunkt, 159 moh.

dempa
2000x2000Dempa
(foto: Grane kommune)
Turkart Helgeland