Damhaugen

Post nr 11 i 2021

 • Lengde i km:

  • ca 10 km totalt
 • Merking:

  • Nei
 • Parkering:

  • Litjenget
 • Kartblad:

  • 1926 IV Fustvatnet
 • Post

  • 11
 • M.o.h.

  • 180
 • Posten er satt ut

  • 1.mars - HF182411
Fjelltrimmen Middels tur Kart Les mer

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Denne posten kan nås fra flere kanter, men den vanligste ruta har Litjenget som utgangspunkt. Litjenget ligger på Olderskog, vel 2 km. fra rundkjøringa ved Øybrua. Fra Litjenget følges turvegen først til «Mosttjønna» og så videre sørover mot Stortjønna. Denne traseen er delvis skiltet. Fra Bjørnåstua fortsetter du etter skogsvegen ca. 500 meter fram til Damhaugen (skiltet). Posten er plassert ved rasteplassen på venstre side av vegen.  Du er nå i Mosjøens mest benyttede utfartsområde med preparerte turveger (sommer og vinter) og tilrettelagte bålplasser. Merk at vatnet i begge tjønnene og tilhørende bekker er brukbart som drikkevatn.  

Tips: Her kan du få deg en fin rundtur på sykkel (ta av fra E‐6 ved Mosheim)

Total distanse: ca 10 km. 

damhaugen
Markert er turforslaget (vinter)
Turkart Helgeland