Dårtindtraversen

 • Underkategori:

  • Topptur
 • Lengde i km:

  • 19 km
 • Tidsforbruk:

  • 12 timer
 • Merking:

  • Nei
 • Underlag:

  • Naturlig grunn - steinrøys og bart fjell
 • Sesong:

  • Sommer
 • Parkering:

  • På privat skogsvei eller ved Ømmervatnet
 • Parkering (url):

Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart Værmelding

Spektakulær tinderangling i Vefsn kommune. Turen krever noe klyving, men kan gås uten sikring. Anbefales for de høydesterke og fjellvante.

Denne turen starter med utgangspunkt i en topptur til Lukttind fra nord. Herfra snor det seg en forholdsvis bred egg mot Dårtindan i sør, og videre langs ryggen mot Ømmervatnet og også Fustvatnet (Brækken). Denne turbeskrivelsen gjelder til Ømmervatnet.

Opp til Lukttind fra angitt parkering på kartutsnitt. Spredt merking og varding. Vær obs på oppstigning til Lukttind. Denne leder i ei kløft i terrenget, med noe bratt sva. Herfra kan man holde søkket i terrenget mot Lukttindrauva, eller man kan sikte direkte på toppen. Går man mot Lukttindrauva får man et luftig terreng mot sør. Terrenget her er preget av stor stein i spredt formasjon. Toppen nås lettest fra nordvest.

Fra Lukttind (1343) klyver man ned ura mot sør (et kort parti med to-tre meters stup som best forseres mellom kløfter i fjellet) til høyde 1286, videre til 1261 og neste høydepunkt før 1253. Dette er et parti som ser vanskelig gangbart ut på kartet, men er forholdsvis enkelt å gå. Videre følges høyeste linje i terrenget til høyde 1256, og mot Dårtindans nordligste høyde (1326). Denne bør gås fra nordøst, og her må man være oppmerksom på stupet mot sørøst. Her er også noen overhengende blokker ned mot snøbreen. Her er også et fall/stup på to-tre meter som best forseres mellom kløfter i berget. 

Hovedtoppen på Dårtinden passeres best nedenfor flågene på vestsiden, før man går opp fra sør. Dette er nok hele turens mest luftige del. Fra Dårtind går man ned steinrøysa mot sør, og holder høyden rundt vann 912, over høyde 1185. Herfra kan man velge å gå ned ryggen mot sør ned Dåeriesåelkie og senere Smedsengfjellet ned til Brækken, eller følge høyden videre forbi Mjåvassfjellet og ned til Ømmervatnet. Fra 1185 og ned til Ømmervatnet er de tre første kilometrene preget av mye steinrøys og blokkstruktur. Fra høyde 1085 kan det vurderes å holde høyden over snøbreen, og slippe seg ned mot høyde 972, alternativt skrå rett mot 972. Underlaget her er preget av mye avsetninger fra snøbreen, med mye løs stein på bart fjell. Kort etter høyde 972 (som passeres best på sørsiden) dukker den første vegetasjonen opp, og vandringen går adskillig lettere.

Turens siste høydepunkt er 975, hvorfra man også kan betrakte hele ruta man har vært gjennom. Ned Ramnflåget følges ryggen så langt som mulig, før man må ta seg fram gjennom bregner og vierkratt. Spor etter hogstmaskin kan følges her og der. I kartutsnittet krysses Seterbekken, hvor man siden følger myrdragene nedover, og etterhvert kommer inn på en gammel sti/kjerrevei. Denne møter traktorveg fra Nævervegen, som følges i sin helhet ned til E6. Denne følges i 500 meter til parkeringen ved Ømmervatnet.

Her er stor parkeringsplass, og med mulighet for en dukkert i smeltevann fra nettopp Dårtindmassivet (elva har fått navnet "Kaldåga")

dårtindtravers
Kartutsnitt over Dårtindtraversen. 7 topper er markert som flotte utsiktspunkt
P1010008
Fra Lukttind og ut på den forholdsvis brede eggen.
P1010020
Fra høyde 1253 sees ruta videre langs eggen mot høyde 1256 og med Dårtindan i bakgrunnen
P1010041
Fra hovedtoppen på Dårtinden sees Dårtinden 1325 med bratte stup på sørøstlig side. Lukttinden i bakgrunnen.
P1010051
Fra høyde 1185 med Dårtinden 1346 og Lukttind i bakgrunnen.
Turkart Helgeland