Bukksfjellsrøysa

Tur til severdighet

Turkart Helgeland Middels tur Kart Værmelding

Tur til serverdighet i Hattfjelldal kommune 

 

Start fra den store parkeringsplassen ved Fjellstua på østsida av Krutvatnet, og gå nordøstover mot Bukksfjellsrøysa.
Sporloggen som ligger i kartet følger ikke sti, og er bare et forslag til adkosmst.
 
Bukksfjellsrøysa er Riksrøys nr. 212 og Riksmerke nr. 265.
Da den ble oppmurt i 1761 ble den benevnt som ”Bruxtfields Røset”.
 
Røysa er ei hovedrøys, og er 1,6-1,7 meter høy og har en bunndiameter på 2,5 meter. Midt i røysa står hjertesteinen med årstallet 1761 og monogrammet til henholdsvis kong Adolf Fredrik og kong Fredrik V.
Siden røysa er ei hovedrøys, kan du se at riksgrensen endrer retning her.
Å flytte eller ødelegge røyser var og er straffbart. Som det heter i Strömstadtraktaten: Den som "...forandre eller reent udkaste noget Grendse Røsz, skal til Skrek og Afskye for andre saa ildesindede, paa Giernings-Stedet ophænges".
bukksfjellrøysa
Markert er forslag til adkomst til Bukksfjellsrøysa
DSCN6599
Bukksfjellsrøysa sett fra nord (foto: Erik Berntzen)
Turkart Helgeland