Bruengtjønna

Turkart Helgeland Middels tur Kart
Kjør E6 ca. 5 km. sørover fra rundkjøringen på Nyrud. Ta av første avkjørsel på høyre side etter Øvsteng gård. Kjør til parkering (vis hensyn).
Følg traktorvei som etter hvert går over til sti, helt frem til Bruengtjønna. Hold til venstre og følg stien (noe utydelig enkelte plasser) til man kommer til en bålplass ved vannet.
Bruengtjønna
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland