Brønnøy kommune

Kommune- og regionsenter: Brønnøysund.
Innbyggertall: 7.778 (1.1.2012), herav rundt 4.700 bor i regionsenteret.
Landareal: 1.046 km² m/sjøareal 2099 km².
Folketetthet: 7,2 pr. km²
Verneområder: Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve (2009) (1.116 km², der mer enn 25 % er i Brønnøy), samt 7 naturreservat (70 km²).

Brønnøy er på mange måter et mangfoldig ”Norge i miniatyr” – midt i leia, midt i landet. Natur og landskap er variert: av Nordlands 9 (og Norges 45) landskapsregioner finnes hele 6 representert i Brønnøy. 25 % av kommunens landareal inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Lomsdal-Visten beskrives som et villmarksområde, som sammen med Børgefjell og Vegaøyan danner et verneområde på tvers av Norge.

I Brønnøy er det 40-50 friluftslivsområder med gode muligheter for et variert friluftsliv. Torghatten er mest berømt på Helgeland, med 20.000-50.000 besøkende pr. år. Friluftsområdene i og rundt småbyen Brønnøysund er mest i daglig bruk. ”Byen med de sju høyder” setter oss i godt selskap med Roma og Bergen.

Det finnes noen titalls km stier og løyper i Brønnøy, delvis merket eller tilrettelagt på annen måte, mange som del av Fjelltrimmen. Med 10 merkede turer i Brønnøy og Sømna (noen år også i Vevelstad og Bindal), har Fjelltrimmen årlig 11.000 besøkende. I Brønnøy er det gode muligheter for ekstra opplevelser ved kobling mellom natur og kulturminner: vikingtidens ringtun på Mo, tysk kystfort i Skarsåsen, offerplass på Tilrem, kvernsteindrifta på Skomo, marmorbruddet på Rugåsneset og 200 steinfundament etter telegraflinja over Tosenfjellet, kan nevnes som noen eksempler.

”Støvelhavet” rundt øyene (strandflaten) og de dype fjordene utgjør kommunens største område for friluftsliv – 1052 km². Her er naturen tett på med 103 mil kystlinje. Havlandet Brønnøy-øyan ble nesten verdensarv – innstilt av en arbeidsgruppe i Nordisk Råd. Brønnøy ble i 1994 kåret til årets båtkommune i Norge, med sine 12-15 småbåthavner. I tillegg til sjøen finnes også gode områder for fiske og padling, i Vassbygda og Sausvassdraget.

Når alt dette er nevnt finnes det fortsatt mange drømmesteder; moltemyra, soppskogen, fiskeplassen og elgvaldet. God tur!

Tips en venn  Skriv ut