Breimo - Fjellsåsmyra

Tursti i Alstahaug kommune

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • 4,2 km
 • Tidsforbruk:

  • Ca 1 time og 20 min
 • Merking:

  • Ikke merket
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Hele året
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Fin rundtur på 4,2 kilometer i stort sett fint terreng. Kan sjølsagt gås begge veier.

Fire kilometer etter at du har tatt av fra fylkesvei 17 under Radåsen er du i ei dump ved grustakene på Breimo. En skogsvei går inn til venstre. Her kan du finne en høvelig plass til bilen. Alternativt kan du parkere ved kraftlagets stasjon. 

Du starter turen med å fortsette langs den asfalterte veien sørover cirka 270 meter. Her tar du inn mot kraftlagets stasjon. Herfra dreier du aust og følger stia opp til fjelltoppene ovenfor deg rundt 360 meter. Da skiller du deg av med stia som går opp til Fjellsåsen. Du setter kursen aust inn under høgspentmastene nærmest og langs fjellet. Underveis deler stia seg i to, men begge ender opp samme sted. Vi tar stia nærmest fjellet. Her er det for det meste ei slags sti, men når du kommer inn under der den gamle anleggsstia til vassverket på Fjellsåsen gikk opp, kan det bli litt klyving på stein.

Ei gammel hytte eller brakke står her som minne om vassverket. Her fortsetter du skrått ned til venstre nordover noen få meter og er ute på Fjellsåsmyra. Her treffer du på den stia du skilte deg av med tidligere da du gikk inn under høgspenten. Begge alternativene er flotte. Den lengst ned kanskje litt våtere i regnige perioder.

Nå fortsetter turen nordover, holder til venstre der stia skiller seg i enden av en åsrygg, svinger ned en liten bakke til du har elva på venstre side nede i et lite dalsøkk i det som kalles Nesjan.

Nede på flata her får du ei sti som går på sanda til venstre. Du fortsetter over elva og følger stia tvers over Heimåsen og ned i sørenden av Forslifallet. Straks du er nede på flata her tar du til venstre der det er et åpent hogstfelt og god sti vestover. Stia fører deg gjennom feltet, over ei bru så lita at det ikke er plass til store troll under, og videre til ei åpen slette. Her tar du til venstre, og du er i det som i dag feilaktig kalles Vakkerdalen. Folk med lokal tilknytning bruker navnene Sanddalen og Høldalen. Fra sandsletta går turen rett fram vestover 1,2 kilometer. Da er du i mål og kjenner igjen den stia du så da du startet. 

Med rolig gange tar denne turen en time og 20 minutter, men her er rom for både å ta den som en joggerunde eller som en skogstur med opp til flere pauser.

breimo2
Bilde tatt av Inge Ove Tysnes
breimo
Bilde tatt av Inge Ove Tysnes
Breimo3
Turkart Helgeland