Bønå til Sørvassdalen

Tur i Lomsdal-Visten nasjonalpark fra Innervisten

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • Ca 20 km
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Barmark
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Enkel tur

Denne turen følger en vardet rute. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

I den foreløpige rapporten om vardinga i Lomsdal-VIsten/Njaarke står det for dette området at det stort sett er nyere varding (fra et prosjekt av skoleelver på 90-tallet). Denne bærere preg av å være vanskelig å finne i skodde. Vardinga leder i to retninger mot Sørvassdalen: Mot Innertjønnan og mot en vadeplass mellom vatnene.

Start fra Bønå Villmarkssenter og følg Bønnådalen opp til Krongelvatnet, -hvor du finner en åpen gamme. Fortsett videre nordøstover på sørsiden av BurrieJaevrie og mot nordsiden av Innerjønnen og ned mot Sørvatnet på østsiden av Sørvasselva.

Turen videre ned til Tverrådalen finner du beskrevet her.

Turforslaget som er beskrevet her, følger ikke en opptråkket sti, så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

1602383530
Markert er turforslaget
Tosbotn-Mosjøen 145
(foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 149
(foto: Halvard Fiskevold)
Tosbotn-Mosjøen 150
(foto: Halvard Fiskevold)
Turkart Helgeland