Blankjønna

Turtips i Vefsn kommune

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Blanktjønna (455 moh) i Vefsn kommune

Blanktjønna har vært brukt som post i Fjelltrimmen i Vefsn, og den var angitt som en enkel tur. Beskrivelsen var slik:

"Kjør E‐6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet ”Skjåmoen”. Etter ca. 6 km, ta til høyre retning Langvatn, men sving raskt til venstre forbi Moldremma og opp til Tjønnåsen. Ca. 300 m sør for gården tar en traktorveg av til venstre.
Alt.1: Følg traktorvegen ca. 1,5 km, ta så av på stia som går til høgre. Følg denne forbi Botnlaustjønna og opp til Blanktjønna. Følg stia på nordsida av tjønna fram til posten som er plassert helt øst i vatnet.
Alt.2: Følg traktorvegen opp til hytta du får på høgre hand. Her fortsetter du på stia ca. 500m. Ta av på ny sti til venstre og følg denne fram til posten.
Total distanse: ca. 6 km
"
1577096796
Markert er turforslaget for alt.1
-1255504293
Markert er turforslaget for alt.2
Turkart Helgeland