Bingkele/Pingkele

Topptur langs Nordlandsruta

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Værmelding
Karakteristisk fjelltopp nordaust for Garsmark. Navnet har utvilsomt samisk opprinnelse. Fjellet er feilaktig kalt Steinkjerka, men dette navnet er en konstruksjon og har i bygdedialekten ikke noen lang tradisjon. På Peter Schnitlers kart fra 1740-tallet er formasjonen kalt for Bønkel nøy. Hva andreleddet betyr er ikke godt å si – det er nærliggende å anta at det er njunie; berg- eller fjellnese. I følge Knut Bergsland, som refererer til Lexicon Lapponicum (1780) er bingkele en stang eller en staur. Sett fra sør har det utvilsomt noe for seg. (Tekst: Leif Elsvatn).

Alternativ rute: Følg den merka Nordlandsruta i ca. 5 km, til østre enden av Holmvatnet. Sikt deg inn på østre side av Pingkele og gå i nordlig retning til foten av fjellet. Følg grønndraget til toppen av fjellet.

Litt kortere alternativ rute: Følg Nordlandsruta i ca. 3 km, peil deg inn på vadested ved utløpet av Holmvatnet. Hold samme retninga til nordvestlige side av fjellet og følg tydelig reintråkk opp mot toppen.
 
Du passerer mange vann og tjønner på denne turen, så det anbefales å ta seg tid til å prøve fiskelykken.
DSCN1640
Pingkele sett fra øst.
DSCN1643
Utsikt sørover fra toppen av Pingkele.
Turkart Helgeland