Bålskardlivatnan

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • 4 km èn vei
 • Tidsforbruk:

  • ca 3,5 time t/r
 • Merking:

  • Ja, men forsvinner et stykke etter Tomåsvatnet
 • Underlag:

  • Fjell, myr og stein
 • Sesong:

  • Sommer, høst
 • Parkering:

  • Ja, nedenfor rensehuset
Turkart Helgeland Krevende tur Kart

Utgangspunktet for turen er den samme som ved fjelltrimposten til Tomsenvatnet. Man parkerer nedenfor rensehuset ved enden av Grubvegen. Herfra følger man T-merket sti til fjelltrimposten ved Tomsenvatnet. Videre følger man T-merket sti til østenden av vatnet, så følger man merkingen videre opp i nordlig retning. Etter en stund vil disse røde merkene forsvinne mer og mer. Fortsatt holder man en nordlig kurs, man passerer så en større bekk men endrer til nordøstlig kurs. Da skal man til slutt ende ved det nordligste av Bålskardlivatnan. Skriv gjerne ut kartutsnittet som viser ruten for denne turen.

Turen er preget av bratte partier som er etterfulgt av små dalsøkk som kan være uraktige og vanskelig å bevege seg i, mens andre partier kan være fine og gressbelagte. Det må beregenes en del bekkekryssninger. Innimellom disse områdene finner man krystallklare vann, små fossefall og en del tjern. Det myldrer av små bekkeørret i en del av disse vassdragene. På varme dager er det lett å finne små kulper man kan stupe rett ut i.

 

Parkering nedenfor rensehuset
Leirfjord (21)
Det nordligste av Bålskardlivatnan
Leirfjord (25)
Klart vann, med små bekkeørret
Leirfjord (29)
Små vannfall
bålskardlivatnan
Kartutsnitt
Turkart Helgeland