Arvid Svelis minnestøtte

Minnesmerke i Brønnøy

Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Følg den enkle skogsvegen ca 150 meter, ta så til venstre opp etter det blankskurte berget og videre fram til minnesmerket.

Skogsmannen og forfatteren Arvid Sveli ble høsten 2011 i sitt 91 år æret med et minnesmerke. Det er reist av Velfjord historielag med bl.a. støtte fra næringsliv og kommuner. Minnesmerket er et portrettrelieff i bronse av kunstneren Ola Stavseng. Det er innfelt i en stein og står på Sveliheia med utsikt over Vassbygdas skoger, vann og fjell.

Svelia er Arvid`s fødested og heimplass. Fra tidlig ungdom arbeidet han som tømmerhogger. Siden tok han skogbruksutdanning og ble skogbestyrer og fra rundt 1950 herredsskogmester på Sør-Helgeland. Han har lagt ned en stor arbeidsinnsats for skogbruksnæringen.

Sveli er også kjent som en svært kunnskapsrik forfatter som beskriver naturen og hverdagssliterne som bodde på de mest øde boplassene på en lyrisk måte. Til Åbjøras kilder er kanskje Svelis mest kjente bok. Av faktabøker kan nevnes at han var redaktør for: Skogbruket i Nord-Norge streiftog gjennom historien. Arvid Sveli hadde også jevnlig artikler om jakt og friluftsliv på 1970 tallet i Vi Menn. Han har også hatt uttallige artikler i Brønnøysunds avis om natur, bygdefolk og gårdshistorie.

Arvid Sveli har fått flere ærespriser herunder Brønnøy kommunes kulturpris i 1993.

 

Arvid S M Solbakk
Minnesmerket (foto: Magnar Solbakk)
arvidsveli
Kartutsnitt over parkering og stien til Arvid Svelis minnestøtte
Turkart Helgeland